Voor hovenier inzaaien gazon en veldbloemen mengsel

Alles strak en vlak

voorjaar 2019

voorjaar 2019

Niet alleen voor graszaad

Het inzaaien van een gazon is een precies werk. Zodra de grond goed is voor een bewerking starten we met de werkzaamheden. Bij nieuwe aanleg, zoals op de foto's hierboven, heeft de tuin eerst een winter braak gelegen. Dit was een bewuste keuze omdat er een dikke laag nieuwe grond op het perceel was aangebracht. Door het een winter braak te laten liggen kan de nieuw laag goed inklinken zodat er later minder kans op nazakking is. In het voorjaar, toen de grond voldoende droog was, hebben we de tuin eerst losgereden ( 6cm diep ) met de rotorkopeg. Daarna is het geheel met de egalisatie sleep onder profiel gereden. Het zaaien is gebeurd met een electrisch aangedreven zaaimachine waarbij de zaadafgifte traploos is in te stellen. Dit maakt het mogelijk om met deze machine meer dan alleen graszaad te zaaien. In deze tuin is ook een gedeelte met een veldbloemenmengsel ingezaaid.

Advies

Wacht met de grondbewerking tot de grond echt goed is, hier heeft u later veel profijt van.