Particuliere tuin Garderen

Van niets naar iets

Week 18-2019

Week 19-2019

Week 22-2019

Eindresultaat week 45-2019

Particuliere tuin Garderen

Bovenstaande foto's zijn gemaakt in een tuin met 3000m2 " gazon ". Zoals u kunt zien was dit best een uitdaging om er weer wat van te maken. 

week 18-2019

Op 30 april zijn wij begonnen met het kort maaien en afvoeren van de bestaande vegetatie. Daarna is het gazon zwaar geverticuteerd en ook al het vrijgekomen materiaal afgevoerd. De daarop volgende dag zijn diverse gaten gevuld met dressgrond en is het gazon geegaliseerd. Aansluitend is het gehele gazon doorgezaaid. 

week 19-2019

In deze week is de de bemesting aangebracht en kregen we daaropvolgend een vochtige periode.

Week 22-2019

We zijn hier inmiddels 4 weken verder. De groei omstandigheden zijn goed geweest de afgelopen tijd. Regelmatig vocht en een goede temperatuur. Het gazon is hier inmiddels alweer 3 keer gemaaid. De plekken die bij aanvang kaal waren lopen ook mooi vol.

Week 45-2019

Op de laatste foto ziet u het gazon in het najaar. Ondanks de droge zomer, zeker voor zandgrond, is er toch een mooie volle mat gegroeid. De najaarsbemesting ligt er op en de laatste maaibeurt is uitgevoerd. 

Onderhoud

Is uw interesse gewekt door de bovenstaande foto's en heeft u het idee dat ik ook voor u wat kan betekenen dan hoor ik het graag.