Manege

Inzaaien weide voor manege

Mei 2019

Mei 2019

Mei 2019

Mei 2019

Manege 

Voor een manege is er een gedeelte van een weide ingezaaid. Dit is gebeurd met een speciaal samengesteld graszaadmengsel. Van gras in een paardenweide worden andere eigenschappen verwacht dan aan bijvoorbeeld gras voor een koeienweide. Zo moet het fructaan (suiker) gehalte in het gras bij paarden veel lager zijn om hoef- of spierbevangenheid te voorkomen. Ook moet het wortelgestel voor deze weides zeer sterk zijn daar paarden het gras kort boven de grond eten. De aandrukrol achter de machine zorgt ervoor dat de grove kluiten naar beneden worden gedrukt. De fijne grond blijft bovenop zodat er een ideaal zaaibed ontstaat.

Van alle markten thuis

Zoals u ziet beperk ik mij niet alleen tot het werk in tuinen. Ook werkzaamheden zoals hierboven te zien komen voor. Dus heeft u iets te bewerken of in te zaaien, er is altijd wel een oplossing te vinden.

Onderhoud

Is uw interesse gewekt door de bovenstaande foto's en heeft u het idee dat ik ook voor u wat kan betekenen dan hoor ik het graag.