Aanleg

Een goed begin is het halve werk

Diensten

Een goed begin is het halve werk

Bij de aanleg van een nieuw gazon is het heel belangrijk om dit onder de juiste omstandigheden te doen. Vaak wordt hier nogal makkelijk over gedacht, zo van " het is toch maar gras, dat komt wel goed". Meestal is dat in het begin ook wel het geval maar na verloop van tijd beginnen de problemen. Door mijn relatief lichte machines heeft de bodem veel minder last van beschadiging in de ondergrond voordat er gras op gaat groeien. 

Roterende spitmachine

Deze machine zorgt er voor dat de grond los gemaakt wordt zodat er geen storende lagen meer achterblijven welke de grasgroei en de waterdoorlatendheid kunnen belemmeren. Mocht er nog een bodemverbeteraar worden toegevoegd is dit de juiste machine om dit product door de bodem te werken.

Rotorkopeg

Machine verkruimeld en egaliseerd de grond zodat er een fijn, vlak en egaal aangedrukt zaaibed ontstaat.

Egalisatie sleep

Voor het na egaliseren en onder profiel brengen van de toplaag na het rotorkopeggen. Ook te gebruiken voor het in-uitslepen van dressgrond of andere bodemverbeteraars. 

Kunstmeststrooier

Door voorafgaand aan de aanleg van het gazon te bemonsteren welke voedingsstoffen er nog in de grond aanwezig zijn, kunnen we een gerichte bemesting uitvoeren zodat het gras voldoende "reisgeld" meekrijgt voor een vlotte groei. 

In- doorzaaimachine

De machine beschikt over veertanden welke de toplaag in de bovenste 1-2 cm. los maakt. De electrisch aangedreven zaaiunit zorgt dat de gewenste hoeveelheid graszaad in de grond komt. Een aandrukrol achter de machine rolt het zaad aan zodat het vast ligt en kan gaan kiemen.

Gerelateerde projecten

Buitengoed de Kriekenboogerd

Oud-Beijerland

Voor hovenier inzaaien gazon en veldbloemenmengsel

Numansdorp